องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้สำนักปลัด นำโดย นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นางฐิติตา หิรัญคำ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่


วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้สำนักปลัด นำโดย นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นางฐิติตา หิรัญคำ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมออกบริการฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 ***ด้วยความปราถนาดีจาก อบต. ช่องสามหมอ ***
2020-08-01
2020-07-24
2020-07-22
2020-07-14
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-29
2020-06-29