องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]11
2 กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชคลุมดิน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]9
3 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]8
4 ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 16 ธ.ค. 2563 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2563 ]9
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3/4) ประจำปี 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]8
7 ขอเชิญชวนสมัครเช้าศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 30 พ.ย. 2563 ]17
8 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2563 ]31
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]19
10 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 14 ส.ค. 2563 ]53
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]47
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]48
13 การประชุมคณะกรรมการทำงานทบทวน ปรับปรุงเปลี่่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 7 ก.ค. 2563 ]43
14 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]20
15 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]18
16 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 28 เม.ย. 2563 ]76
17 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุุบัติเหตุทางถนน(RTI TEME) ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]95
18 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]75
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ 8 [ 4 ต.ค. 2561 ]86
20 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 26 มิ.ย. 2561 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7