องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2563 ]4
2 ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 14 ส.ค. 2563 ]20
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]17
5 การประชุมคณะกรรมการทำงานทบทวน ปรับปรุงเปลี่่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 7 ก.ค. 2563 ]13
6 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 28 เม.ย. 2563 ]31
7 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุุบัติเหตุทางถนน(RTI TEME) ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]55
8 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]51
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ 8 [ 4 ต.ค. 2561 ]48
10 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 26 มิ.ย. 2561 ]79
11 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 1 ก.พ. 2561 ]55
12 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 [ 14 ธ.ค. 2560 ]38
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 10 พ.ย. 2560 ]40
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4- บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2560 ]41
15 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน [ 14 ก.ค. 2560 ]37
16 ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลหม่ำชัยภูมิและของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]47
17 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 4 พ.ค. 2560 ]72
18 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 31 มี.ค. 2560 ]41
19 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]41
20 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 24 ส.ค. 2559 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7