องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการทำงานทบทวน ปรับปรุงเปลี่่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 7 ก.ค. 2563 ]0
2 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 28 เม.ย. 2563 ]16
3 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุุบัติเหตุทางถนน(RTI TEME) ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]41
4 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]34
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ 8 [ 4 ต.ค. 2561 ]33
6 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 26 มิ.ย. 2561 ]61
7 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 1 ก.พ. 2561 ]39
8 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 [ 14 ธ.ค. 2560 ]28
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 10 พ.ย. 2560 ]28
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4- บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2560 ]29
11 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน [ 14 ก.ค. 2560 ]27
12 ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลหม่ำชัยภูมิและของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]36
13 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 4 พ.ค. 2560 ]54
14 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 31 มี.ค. 2560 ]28
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]27
16 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 24 ส.ค. 2559 ]31
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 31 พ.ค. 2559 ]23
18 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 3 พ.ค. 2559 ]30
19 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด [ 2 พ.ค. 2559 ]33
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7