องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบวาตะภัยในช่วงวันที่ 24 เมษายน 2563 ให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุ ผู้ประสบภัยทุกราย


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบวาตะภัยในช่วงวันที่ 24 เมษายน 2563 ให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุ ผู้ประสบภัยทุกราย ของตำบลช่องสามหมอ จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 104,200 บาท ***ด้วยความปราถนาดีจาก อบต. ช่องสามหมอ ***
2020-08-01
2020-07-24
2020-07-22
2020-07-14
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-29
2020-06-29