องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผื่นป่าต้นน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ในการบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ " ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ "


ภารกิจวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะทีมงานพนักงานส่วนตำบล ได้ออกพัฒนาผื่นป่าต้นน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ในการบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ " ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ " โดยการบำรุงดิน ถางหญ้า ปลูกต้นไม้ซ่่อมแซม กำจัดวัชพืช พรวนดิน ทำแนวกันไฟ เพื่อบำรุงฟื้นฟูผื่นป่าต้นน้ำตาดโตนและภูแลนคา ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ดั่งเดิม
2020-08-01
2020-07-24
2020-07-22
2020-07-14
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-29
2020-06-29