องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ Big Cleaning Day


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นายปกาสิต ครองสำราญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ทุกคน นำโดย นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ Big Cleaning Day
2020-08-01
2020-07-24
2020-07-22
2020-07-14
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-29
2020-06-29