องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาด ตัดต้นไม้บริเวรถนน ตั้งแต่แยกถนนใหญ่ทางเข้าหมู่บ้าน มาจึงถึง บ้านหนองแดง ทั้ง 2 ข้างทาง


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ในวันพรุ่งนี้ 30 มิถุนายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลช่องสามหมอ ทุกคน ทุกท่าน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาด ตัดต้นไม้บริเวรถนน ตั้งแต่แยกถนนใหญ่ทางเข้าหมู่บ้าน มาจึงถึง บ้านหนองแดง ทั้ง 2 ข้างทาง เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายสีเหลืองทองซึ่งจะมีความปลอดภัย สวยงาม ร่มรื่น และร่วมกัีนปลูกต้นไม้สีเหลืองบริเวณ 2 ข้างทางตลอดแนวถนน ขอกราบเรียนเชิญจิตสาอาทุกๆ ท่าน นะครับ

***ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15