องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) โดยมีหน่วยงานหรือส่วนราชการจำนวน 12 หน่วยงานที่เข้าร่วม


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) โดยมีหน่วยงานหรือส่วนราชการจำนวน 12 หน่วยงานที่เข้าร่วม เช่น วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ กศน.ตำบลช่องสามหมอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ รพ.สต.ช่องสามหมอ ในกิจกรรมก็มีการพบปะเพื่อชี้แจงส่วนราชการต่างๆ ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมเครื่องจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายนำ้มัยเครื่อง รับชำระภาษี แจกไผ่ล้านต้น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ฯลฯ ถือเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในตำบลช่องสามหมอ ในนามผู้จัดโครงการขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ในตำบลช่องสามหมอ ประชาชนผู้มารับบริการทั้งหมดครับ

***ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15