องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


อบต.ช่องสามหมอ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบเหตุวาตะภัย รอบที่ 2 โดยเหตุเกิดในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 26 ราย เป็นเงิน 30,400 บาท


วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้นายสังคม พลนิกร รองนายกฯ นายปกาสิต ครองสำราญ รองนายกฯ นางสำราญ หงษ์เงิน เลขานุการนายกฯ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบเหตุวาตะภัย รอบที่ 2 โดยเหตุเกิดในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 26 ราย เป็นเงิน 30,400 บาท

***ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15