องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 3 แห่ง จำนวน 200 คน ฝึกอบรม ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวั


วันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 3 แห่ง จำนวน 200 คน ฝึกอบรม ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15