องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลช่องสามหมอ ภายในกิจกรรมมีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในตำบล


วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลช่องสามหมอ ภายในกิจกรรมมีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในตำบล เช่น การเพ้นท์กระเป๋าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า กลุ่มสตรีที่มีอาชีพให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

#ขอขอบคุณกองสวัสดิการสังคม ที่จัดให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ครับ

**ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ**

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15