องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสนับสนุนสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ


วันที่ 18 กันยายน 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสนับสนุนสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ในกิจกรรมได้กราบนิมนต์พระมหาทองแดง ปุณญกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนศิลา บ้านหนองหว้า มาบรรยายให้ความรู้เรื่องของการรักษาศิล ฝึกสมาธิ ให้การดำเนินชีวิตมความสุข และให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยคุณหมอ จรินยาภัทรสร คุณประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการมาเป็นวิทยากร ในวันกิจกรรมได้มีการฝึกให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย มีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้่าร่วมจำนวน 80 คน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลช่องสามหมอ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#ขอขอบคุณนางฐิติตา หิรัญคำ หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าของโครงการและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบล แบบนี้อีกโครงการ

**ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ**

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15