องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2563 วันที่ 1 ได้ 3 กิจกรรม


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2563 วันที่ 1 ได้ 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมวิชาการ👉👉แบ่งกลุ่มระบายสีภาพตามจินตนาการ 2.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม👉👉ตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้าน(แม่เคียน คามตะสีลา) เล่านิทานให้เด็กๆฟังสนุกสนานเพลิดเพลิน😍😍 3.กิจกรรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15