องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลช่องสามหมอ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน


วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลช่องสามหมอ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15