องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมกันหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกคน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ในกิจกรรมก็จะมีการปลูกต้นไม้ ร่วมกับสมาชิกสภา


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมกันหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกคน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ในกิจกรรมก็จะมีการปลูกต้นไม้ ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับชุมชน โดยปลูกบริเวรถนนสองฝั่งทางเข้าสายหลักของหมู่บ้านหนองแดง

#ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

***ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15