องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้กองช่างนำโดย นายไพโรจน์ ขามประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ออกอำนวยการสนับสนุน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท


วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้กองช่างนำโดย นายไพโรจน์ ขามประไพ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ออกอำนวยการสนับสนุน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ ได้ออกมารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 300 ไร่ เพื่อที่จะใช้เป็นที่ดินในโครงการพระราชดำริ ที่ชาวบ้านตำบลช่องสามหมอ และตำบลใกล้เคียง ได้รับผลประโยชน์จากโครงการพระราชดำริดังกล่าว ประมาณ 3,000 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 30,000 ไร่

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15