องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้


วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5 พระปิยะมหาราช ในพิธีมีการถวายพวงมาลา เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ต่อปวงชนชาวไทย สืบต่อไป

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15