องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าหมู่บ้านหนองแดง-ภูทอง


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองแดง-ภูทอง

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15