องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ช่องสามหมอ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ช่องสามหมอ    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ช่องสามหมอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ