องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ