องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ