องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ