องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ช่องสามหมอ [ 18 เม.ย. 2565 ]53
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]32
3 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 [ 4 ก.พ. 2565 ]78
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 [ 4 ก.พ. 2565 ]76
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 5 ต.ค. 2564 ]113
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]131
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]145
8 ี่รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]139
9 รายงานงบการเงินประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]118
10 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 15 ต.ค. 2563 ]135
11 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]135
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 13 ก.ค. 2563 ]137
13 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]134
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]137
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นปีสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]134
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]129
17 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]122
18 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 12 พ.ย. 2562 ]130
19 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]149
20 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2562 ]123
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7