องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]48
2 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 18 เม.ย. 2565 ]34
3 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 18 เม.ย. 2565 ]32
4 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 14 มี.ค. 2565 ]36
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งซัมเมอร์และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 14 มี.ค. 2565 ]34
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]85
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]46
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]117
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]127
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2564 ]125
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน 2047 บ้านนายมุพจน์ สู้ศึก - อู่ซ่อมช่างบาส หมู่ที่ 8 [ 6 ก.ย. 2564 ]128
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]139
13 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 12 มี.ค. 2564 ]135
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]147
15 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]140
16 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 1 ก.พ. 2564 ]145
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) [ 26 ม.ค. 2564 ]132
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 21 ม.ค. 2564 ]136
19 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม สายบ้านหนองหญ้าขาว-ถึงบ้านสายบัวแดง [ 14 ม.ค. 2564 ]147
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]131
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9