องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงาน



    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ